hero

Kammarkollegiet

Informationsteknik är en av sju leverantörer i ramavtalet. Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där förfrågan skickas till alla leverantörer på avtalet.

Vägledning och tips om hur kravställning och avrop ska utföras samt vilka myndigheter och företag som kan nyttja avtalet finns på avropa.se 

Informationsteknik är... Ramavtal avseende AV och distansmöten

Ramavtalet omfattar varor och tjänster för ljud, bild, foto, distansmöten, videokonferens och liknande audiovisuella varor som möjliggör möten eller informationsspridning med hjälp av elektronik och teknik.

Varor och tjänster kan vara analoga och digitala. Ramavtalet inkluderar även varor och tjänster som möjliggör förinspelad information som spelas upp när användaren själv önskar det eller information som spelas upp live via en vald kanal, där inkluderas streamingtjänst.

Ramavtalet omfattar även varor och tjänster kopplade till nya eller befintliga mötes- och konferensrum, utbildningssalar, hörsalar, scener, väntrum, receptioner, vård- och omsorgsmiljöer, arbete i hemmet eller ifrån andra platser där avropsberättigad har behov av dessa varor och/eller tjänster.

Ramavtalet omfattar inredning i den mån den är avsedd för varor inom området ljud och bild och dess unika behov samt för att tillgodose en helhetslösning för exempelvis ett konferensrum.

Kontakta oss 

Avtalsnummer: 


23.3-10517-20:006

Start: 

2022-07-01 

Slut: 

2024-06-30 

Med option för förlängning.


Kontakt: 

Therese Astbrant
073-346 07 10
therese.astbrant@informationsteknik.se